top of page

Plánujeme.
Tvoříme.
Dokončíme.

Příbram čelí mnoha výzvám.
Vnímáme je jako příležitost.
Příbram 2030 má vizi, kvalitní kandidáty a konkrétní program.
Společně zlepšíme život ve městě.

group_2.png

O nás

V letošních volbách kandidujeme jako nové nezávislé uskupení příbramských osobností Příbram 2030. Tento název jsme zvolili, protože náš program obsahuje krátkodobé cíle na jedno volební období, ale i dlouhodobé cíle do dalších let. Z Příbrami uděláme bohatší, zdravější a čistší moderní město.

martin.jpg

Ing. Martin Buršík, MBA

Jmenuji se Martin Buršík. Jsem hrdý táta, vášnivý sportovec, podnikatel, ale také 1. místostarosta Příbrami. V Příbrami jsem našel svůj domov a mám ji rád.  

Do komunální politiky jsem před čtyřmi lety vstoupil, abych zužitkoval své zkušenosti z podnikání a ze zahraničí ve prospěch občanů Příbrami. Nyní kandiduji na funkci starosty v čele uskupení Příbram 2030. Starosta musí jednat důsledně ve prospěch občanů. Musí mít vizi, musí jednat strategicky a ne pouze látat. Jako starosta se tvrdě postavím proti nelegální činnosti a nepravostem ve městě, zákony musí platit pro každého.

Z pozice 1. místostarosty 2018-2022 jsem řídil investice a opravy městského majetku a připravoval rozpočet města. Oproti začátku volebního období má Příbram o téměř 150 milionů na účtech více a nemá dluh. Zefektivnil jsem tvorbu a zvýšil transparentnost rozpočtu města a zavedl veřejná slyšení k rozpočtu. Podařilo se mi prosadit vybudování a opravy kanalizace a vodovodů, které buď úplně chyběly už desítky let nebo byly v dezolátním stavu. Dále jsem prosadil, aby opravy vnitrobloků (jako například ulice Gen. Kholla, Na Leštině I. nebo Prokopská) neobsahovaly pouhou výměnu špatných povrchů a sítí, ale také zapuštěné kontejnery pro tříděný i směsný odpad a více parkovacích míst, zeleně a chodníků.

O nás
O nás

Volební program

Veřejný prostor
a rozvoj města

P2030-04.png

Postaráme se, aby bylo město čisté, chodníky a silnice opravené. Městské budovy budeme renovovat s ohledem na moderní technologie a životní prostředí. Městskou zeleň budeme lépe udržovat a posílíme výsadbu nových stromů.

Doprava
a parkování

P2030-05.png

Dokončíme zavedení nového parkovacího systému. Ve městě budeme prosazovat čistší dopravu další výstavbou cyklotras a zavedením bikesharingu. Zavedeme MHD zdarma pro občany města, kteří řádně platí daně a poplatky.

Ekonomika a
hospodaření
města

P2030-06.png

Prosadíme náš návrh dlouhodobé finanční strategie města. Budeme pokračovat v rozumném a transparentním hospodaření města. Zvýšíme podíl investic na výdajích města stabilně nad 30 %.

Bydlení

P2030-07.png

Budeme nejen opravovat, ale také stavět nové bytové domy. Zvýšíme nabídku levnějších nájmů ve městě. Podpoříme soukromou bytovou výstavbu ve městě, aby z něj postupně mizely problematické ubytovny.

Vzdělávání a školství

P2030-08.png

Posílíme finanční příspěvky základním školám na opravy, vybavení i personální kapacity. Připravíme naše školství a školáky na budoucnost šetrnými změnami tak, aby bylo méně zbytečného biflování.

Sport, kultura, volný čas

P2030-09.png

Vybudujeme atletický ovál. Finančně podpoříme společné aktivity základních škol a organizací, které poskytují volnočasové vyžití. Zpřehledníme a zkvalitníme rozsah kultury ve městě.

Podpora
podnikání

P2030-10.png

Vytvoříme co nejlepší podmínky a prostor pro začínající podnikatele. Místo přespolních budeme co nejvíce využívat služeb příbramských firem. Podpoříme udržitelné a ekologicky šetrné podnikání přínosné pro město.

Zdravotnictví a sociální péče

P2030-11.png

Vytvoříme adekvátní prostory pro provoz lékařských ordinací v chybějících oborech. Novým lékařům ve městě nabídneme služební byty. Budeme systematicky navyšovat počet lůžek cenově dostupného bydlení pro seniory.

Volební program

Kontakt

Příbram 2030

Email: info@pribram2030.cz

Facebook: www.facebook.com/pribram2030

    Děkujeme za odeslání!

    Kontakt
    bottom of page